Regulamin obiektu

 „Villa Thomas”, ul. Merkleina 16, 83-120 Władysławowo

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.
 2. W przypadku nie opuszczenia pokoju do godz. 10.00 ostatniej doby hotelowej, Obiekt obciąży Gościa opłatą w kwocie odpowiadającej opłacie za wynajęcie pokoju za każdą rozpoczętą dobę hotelową.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na nasze konto zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko, oraz nr telefonu osoby rezerwującej pobyt.
 4. Rezygnacja z wyjazdu na mniej niż 14 dni przed planowaną datą przyjazdu skutkuje brakiem zwrotu wpłaconego zadatku.
 5. Pozostała należność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu – Podstawa prawna USTAWA O TURYSTYCE z dnia 4.12.1997.r.
 6. Gość reguluje należność za całość deklarowanego i zadatkowanego pobytu przy zameldowaniu. Za wcześniejszy wyjazd Obiekt nie zwraca pieniędzy.
 7. W przypadku przyjazdu późniejszego niż planowany (np. dzień później) Gość zobowiązany jest za opłacenie wszystkich dób obejmujących rezerwacje, pomimo braku obecności.
 8. Za każdą dobę pobierana jest dodatkowo opłata klimatyczna – koszt opłaty klimatycznej wynosi 2,50 zł/osobę/dobę. Opłata jest regulowana w dniu zameldowania w Recepcji Obiektu.
 9. Podczas meldunku Recepcja wydaje klucz do pokoju. Każdy Gość ma obowiązek zwrócić wydany klucz najpóźniej w chwili wymeldowania z pokoju. Za zgubienie klucza obowiązuje opłata wysokości 100 zł.
 10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 11. Jeżeli życzą sobie Państwo fakturę prosimy o podanie takiej informacji w dniu zameldowania.
 12. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8:00 do 21:00 po uprzednim powiadomieniu Recepcji.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, pieniądze itp. 
 15. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu (poza parawanami).
 16. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 17. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W przypadku naruszenia ciszy nocnej przez Gości Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gości karą grzywny w wysokości 1000 zł.
 18. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w apartamentach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej oraz Policji.
 20. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach (także na balkonach) oraz przed wejściem do budynku. Palenie jest dozwolone jedynie poza terenem Obiektu, tj. przed ogrodzeniem.
 22. Osoby palące w pokojach bądź na balkonach mogą zostać obciążone grzywną w wysokości 1000 zł na poczet wykonania usługi ozonowania pomieszczenia w celu usunięcia zapachu tytoniowego z pomieszczenia. Grzywna jest nakładana za każdorazowe złamanie zakazu.
 23. Zabrania się wnoszenia do pokoi hotelowych rowerów i innych podobnych pojazdów.
 24. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 25. Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okno w pokoju hotelowym.
 26. Zabrania się siadania na parapetach okien w pokojach hotelowych, barierkach balkonów ze względów niebezpieczeństwa wypadnięcia.
 27. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentów powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Obiekt obciąży Gościa: za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN, za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 1000,00 PLN, za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży. 
 28. Gość powinien zawiadomić Recepcję Obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z gośćmi zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 29. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.
 30. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 31. Ze względu na komfort wszystkich Gości, obiekt nie przyjmuje zwierząt.
 32. Dzieci śpiące z rodzicami lub w łóżeczkach dziecięcych do 3 lat gratis. Łóżeczka turystyczne dostępne na zapytanie za dodatkową dopłatą.
 33. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 34. Każdorazowo Gość opuszczający pokój ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 35. Apartamenty są odkurzane codziennie w sezonie szczytowym. Poza sezonem szczytowym są odkurzane na życzenie Gościa.
 36. Ręczniki są wymieniane raz na 3 dni (przy pobycie minimum 5 dób), pościel wymieniana raz na tydzień (przy pobycie minimum 10 dób).
 37. Dodatkowa wymiana ręczników w trakcie pobytu – płatna 5 zł/szt. Dodatkowa wymiana pościeli 10zł/szt.
 38. Na terenie Obiektu znajduje się Sala Zabaw dla małych dzieci.  Zabawę i korzystanie z Sali Zabaw oraz Placu Zabaw regulują odrębne Regulaminy dostępne w obiekcie. („Regulamin Sali Zabaw Villi Thomas” oraz „Regulamin Placu Zabaw Villi Thomas”).
 39. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Villa Thomas dla celów niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, celów meldunkowych, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych Obiektu. Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 40. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są również regulaminy określające zasady korzystania z poszczególnych atrakcji lub dodatkowych usług świadczonych przez Obiekt (Regulamin Sali Zabaw i Placu Zabaw).
 41. Dane do przelewu: numer konta: 19 9350 0001 0018 4117 1000 0001, odbiorca: Pensjonat Jessika Sp.z o.o.

DZIĘKUJEMY ZA STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD REGULAMINU VILLI THOMAS. 

Życzymy miłego pobytu w naszym Obiekcie.